IL-MIŻURISPJEGATI

€1,000 fis-sena għal 10 snin lill-first-time buyers 🏡

𝗠𝗔𝗟𝗧𝗔 ĊERTEZZA U STABBILTÀ 🇲🇹

Nippremjaw il-bżulija

Investiment fl-edukazzjoni

Inkomplu nindirizzaw l-inġustizzji

Investiment fi spazji miftuħa

Investiment fi trasport modern

Negozji aktar b'saħħithom

Insostnu lill-persuni b'diżabbiltà

Aktar persuni jsiru sidien ta’ darhom

Għotjiet lill-anzjani

Nimplimentaw il-Garanzija Għat-Tfal

Żieda fil-pensjonijiet lill-pensjonanti kollha

Miżuri ewlenin mill-Budget 2023