IL-MIŻURI EWLENIN

 • €608 miljun fil-qasam tal-enerġija
  u ċ-ċereali biex il-Gvern irażżan
  iż-żieda fl-inflazzjoni

 • Żieda ta €650 fis-sena
  lill-pensjonanti kollha
  – €65 miljun
  – 100,000 pensjonant

 • Żieda fiċ-Children’s allowance
  – €5.6 miljun
  – 41,100 familja

 • €10,000 għotja lill-First-Time
  Buyers fuq medda ta’ 10 snin

 • Żieda fil-Carers Grant
  lill-ġenituri li ma jaħdmux biex
  jieħdu ħsieb lil uliedhom adulti
  b’diżabilità severa

  • Minn €500 għal
   €4,500 fis-sena

 • Ċekk lill-ħaddiema
  (Tax Refund)
  – Iktar minn 250,000 ħaddiem
  – €26 miljun

 • L-akbar investiment fl-ambjent
  – €700 miljun fuq medda
  ta’ 7 snin

 • Massimu ta’ €100,000 f’għotja
  għal kumpaniji li jinvestu fi
  proġetti diġitali u sostenibbli

 • Estensjoni tal-iskemi kollha
  tal-First-time u Second-time
  Buyers u xiri ta‘ propjetà
  f’Għawdex

 • Inqas piż tat-taxxa fuq
  il-pensjonanti li jaħdmu
  – €27 miljun fuq 5 snin

 • 56,000 pensjonant se jgawdu
  minn bonus sħiħ għall-għoli
  tal-ħajja

 • Żieda oħra lill-pensjonanti
  tar-romol
  – €1.6 miljun
  – 9,000 pensjonant

 • Massimu ta’ €40,000 fi kreditu
  ta’ taxxa għal kumpaniji li
  jinvestu fi proġetti diġitali u
  favur l-ambjent

 • Estensjoni tat-tnaqqis fit-taxxa
  lil kumpaniji li kellhom Capital
  Allowances mhux assorbiti fi
  żmien il-pandemija

 • Assistenza finanzjarja ta’
  €50,000 lin-negozji biex itaffu
  ż-żieda fil-prezzijiet
  internazzjonali tat-trasport

 • €40 miljun f’cash grants
  għall-intrapriżi żgħar u medji

 • Krediti ta’ bolol lil persuni bi
  problemi ta’ saħħa mentali

 • Il-ħames żieda lill-anzjani li ma
  jikkwalifikawx għal pensjoni
  kontributorja
  – 15,000 persuna

 • Titjib fil-Foster Care Allowance

 • Żieda fl-għajnuna finanzjarja
  lill-persuni Coeliac

 • Żieda fl-għotja lill-iskejjel
  bl-akbar numru ta’ studenti
  vulnerabbli

 • Titjib fit-tapering
  tal-benefiċċji għall-persuni
  fuq l-assistenza soċjali

 • Mediċini ġodda fuq il-formularju
  tal-Gvern

 • Ċentri tas-saħħa ġodda f’Malta
  u Għawdex

 • Kliniċi tal-Onkoloġija fil-livell ta’
  kura primarja

 • Ċentru tad-Dijabete fiċ-Ċentru
  tas-Saħħa ta’ Ħal Qormi

 • Introduzzjoni ta’ Genitourinary
  Clinics fil-komunità

 • Independent Community Living
  Scheme għal persuni
  b’diżabilità
  – €4.2 miljun

 • Tax Credits għal terapiji
  lill-ġenituri ta’ persuni
  b’diżabilità
  – €200 fis-sena

 • Kontinwazzjoni
  tal-inċentivi fiskali kollha
  għal propjetà isbaħ

 • Żieda fil-capping tal-Benefiċċju
  tal-Kera

  • Minn €400 għal €500 fix-xahar
   għal residenza one bedroom

  • Minn €500 għal €600 fix-xahar
   għal residenza two bedroom

  • Minn €600 għal €700 fix-xahar
   għal residenza three bedroom

 • Ċekk ta’ €150 In-Work Benefit
  lill-ħaddiema b’ħinijiet atipiċi

 • Aktar tnaqqis fit-taxxa tad-dħul
  għall-awturi u ko-awturi minn
  bejgħ ta’ kotba
  – 15% → 7.5%

 • €60 miljun Sustainable Urban
  Development f’Għawdex

 • Inċentivi għal turiżmu
  long-stay f’Għawdex

 • Żieda ta’ €50 fis-sena
  fl-istipendji għall-istudenti

  • Żieda pro-rata
   għall-għoli tal-ħajja

 • Laptop ġdid lil kull student
  fis-seba’ sena

 • Rinnovar ta’ diversi skejjel
  madwar Malta u Għawdex

 • Insaħħu l-programmi ta’
  scholarships u tax credits
  għall-istudenti

 • Żieda fit-tax rebate għal ġenituri
  li jibagħtu lil uliedhom attivitajiet
  sportivi, kulturali jew artistiċi
  – €300 fis-sena

 • Mekkaniżmu addizzjonali
  tal-COLA għal dawk l-iktar
  vulnerabbli

  • 80,000 persuna u 37,000
   familja se jibbenefikaw minn
   għotja addizzjonali għall-għoli
   tal-ħajja

  • Ebda piż addizzjonali fuq
   in-negozji

 • Investiment fl-Infrastruttura
  tat-toroq u dik marittima

 • Estensjoni tal-għotjiet li
  jinċentivaw xiri ta’ vetturi u
  muturi elettriċi sa massimu ta’
  €12,000.